Οι τιμές περιλαμβάνουν ενδεικτικό τέλος ταξινόμησης και δεν περιλαμβάνουν μεταφορικά και έξοδα έκδοσης πινακίδων.
Το τέλος ταξινόμησης που περιλαμβάνεται στις τιμές των οχημάτων είναι ενδεικτικό καθώς μεταβάλλεται ανάλογα με το κόστος καθενός οχήματος.
Το τέλος ταξινόμησης που επιβαρύνει τα ATV και SSV υπολογίζεται επί της ανώτατης προτεινόμενης λιανικής τιμής πώλησης.

ΜΟΝΤΕΛΟΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ
SCOOTERS 50
AGILITY 50i Ε51.995€AGILITY 16+ 50i E52.295€SCOOTERS 50 – 110
SCOOTERS 125
AGILITY CARRY 125i CBS E52.425€AGILITY 16+ 125i TOP CASE Ε52.595€AGILITY S 125i Ε52.795€PEOPLE-S 125i CBS E52.995€PEOPLE-S 125i ABS E53.195€SCOOTERS 150 – 200
AGILITY 16+ 200i ABS Ε52.985€
2.685€


AGILITY S 200i ABS Ε53.285€
2.995€


PEOPLE-S 200i ABS E53.390€
3.190€


SCOOTERS 250 – 550
AGILITY 300i ABS E54.995€X-TOWN 300i ABS Ε54.960€
4.695€


X-TOWN CT300i ABS E55.165€
4.895€


DOWNTOWN 350i ABS/TCS E55.895€
5.695€


DOWNTOWN 350i ABS/TCS Nοοdoe E55.930€DT X360 ABS/TCS E55.995€
5.745€


XCITING S 400i ABS/TCS NOODOE E57.140€AK 550i ABS Noodoe E510.495€CV3 NOODOE E50€
0€


ATV-SSV 400 – 700
MXU 450i E50€MXU 550i 4WD E510.935€MXU 700i EPS 4WD E511.990€SCOOTERS 250 – 700
SCOOTERS50
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.:1.995€
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.:2.295€
SCOOTERS125
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.:2.425€
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.:2.595€
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.:2.795€
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.:2.995€
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.:3.195€
SCOOTERS150 – 200
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.:2.985€
ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ: 2.685€
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.:3.285€
ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ: 2.995€
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.:3.390€
ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ: 3.190€
SCOOTERS250 – 550
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.:4.995€
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.:4.960€
ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ: 4.695€
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.:5.165€
ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ: 4.895€
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.:5.895€
ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ: 5.695€
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.:5.930€
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.:5.995€
ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ: 5.745€
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.:7.140€
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.:10.495€
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.:0€
ATV-SSV400 – 700
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.:0€
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.:10.935€
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.:11.990€
SCOOTERS250 – 700