Οι τιμές περιλαμβάνουν ενδεικτικό τέλος ταξινόμησης και δεν περιλαμβάνουν μεταφορικά και έξοδα έκδοσης πινακίδων.
Το τέλος ταξινόμησης που περιλαμβάνεται στις τιμές των οχημάτων είναι ενδεικτικό καθώς μεταβάλλεται ανάλογα με το κόστος καθενός οχήματος.
Το τέλος ταξινόμησης που επιβαρύνει τα ATV και SSV υπολογίζεται επί της ανώτατης προτεινόμενης λιανικής τιμής πώλησης.

ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α. ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ
SCOOTERS 50
AGILITY 50i Ε5 1.995€AGILITY 16+ 50i E5 2.295€SCOOTERS 50 – 110
SCOOTERS 125
AGILITY CARRY 125i CBS E5 2.395€PEOPLE-S 125i ABS E5 3.195€AGILITY 16+ 125i TOP CASE Ε5 2.595€AGILITY S 125i Ε5 2.795€PEOPLE-S 125i CBS E5 2.995€SCOOTERS 150 – 200
PEOPLE-S 200i ABS E5 3.390€AGILITY 16+ 200i ABS Ε5 2.980€
2.685€


AGILITY S 200i ABS Ε5 3.285€
2.995€


SCOOTERS 250 – 550
DOWNTOWN 350i ABS/TCS E5 5.895€
5.695€


AGILITY 300i ABS E5 4.995€XCITING S 400i ABS/TCS NOODOE E5 7.140€XCITING VS 400i E5 7.480€X-TOWN CT300i ABS E5 5.165€
4.895€


DT X360 ABS/TCS E5 5.995€
5.695€


AK 550i ABS Noodoe E5 10.495€AK 550 PREMIUM 11.990€X-TOWN 300i ABS Ε5 4.960€
4.695€


CV3 NOODOE E5 13.890€ATV-SSV 400 – 700
MXU 700i EPS 4WD E5 13.205€MXU 550i 4WD E5 10.935€SCOOTERS 250 – 700
SCOOTERS50
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.:1.995€
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.:2.295€
SCOOTERS125
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.:2.395€
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.:3.195€
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.:2.595€
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.:2.795€
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.:2.995€
SCOOTERS150 – 200
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.:3.390€
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.:2.980€
ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ: 2.685€
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.:3.285€
ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ: 2.995€
SCOOTERS250 – 550
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.:5.895€
ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ: 5.695€
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.:4.995€
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.:7.140€
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.:7.480€
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.:5.165€
ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ: 4.895€
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.:5.995€
ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ: 5.695€
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.:10.495€
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.:11.990€
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.:4.960€
ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ: 4.695€
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.:13.890€
ATV-SSV400 – 700
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.:13.205€
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.:10.935€
SCOOTERS250 – 700