Οι τιμές περιλαμβάνουν ενδεικτικό τέλος ταξινόμησης και δεν περιλαμβάνουν μεταφορικά και έξοδα έκδοσης πινακίδων.
Το τέλος ταξινόμησης που περιλαμβάνεται στις τιμές των οχημάτων είναι ενδεικτικό καθώς μεταβάλλεται ανάλογα με το κόστος καθενός οχήματος.
Το τέλος ταξινόμησης που επιβαρύνει τα ATV και SSV υπολογίζεται επί της ανώτατης προτεινόμενης λιανικής τιμής πώλησης.

ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α. ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ
SCOOTERS 50
AGILITY 50i 1.695€AGILITY 16+ 50i 1.995€SCOOTERS 50 – 110
SCOOTERS 125
AGILITY CARRY 125i CBS E5 2.425€AGILITY 16+ 125i TOP CASE Ε5 2.595€LIKE II 125i CBS 2.495€LIKE S 125i CBS 2.545€PEOPLE-S 125i ABS E5 3.145€SCOOTERS 150 – 200
AGILITY 16+ 200i ABS Ε5 2.985€PEOPLE-S 200i ABS E5 3.390€SCOOTERS 250 – 550
AGILITY 300i ABS 4.560€PEOPLE-S 300i ABS NOODOE 5.395€
4.995€


X-TOWN 300i ABS Ε5 4.960€X-TOWN CT300i ABS E5 5.165€DOWNTOWN 350i ABS/TCS E5 5.895€DOWNTOWN 350i ABS/TCS NOODOE E5 5.930€DT X360 ABS/TCS E5 5.995€XCITING S 400i ABS/TCS NOODOE E5 7.140€AK 550i ABS NOODOE E5 10.495€ATV-SSV 400 – 700
MXU 450i 6.930€MXU 550i 8.870€MXU 700i EPS 11.550€UXV 450i 11.770€SCOOTERS 250 – 700
SCOOTERS 50
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.: 1.695€
ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ:
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.: 1.995€
ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ:
SCOOTERS 125
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.: 2.425€
ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ:
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.: 2.595€
ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ:
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.: 2.495€
ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ:
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.: 2.545€
ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ:
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.: 3.145€
ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ:
SCOOTERS 150 – 200
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.: 2.985€
ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ:
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.: 3.390€
ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ:
SCOOTERS 250 – 550
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.: 4.560€
ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ:
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.: 5.395€
ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ: 4.995€
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.: 4.960€
ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ:
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.: 5.165€
ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ:
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.: 5.895€
ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ:
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.: 5.930€
ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ:
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.: 5.995€
ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ:
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.: 7.140€
ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ:
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.: 10.495€
ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ:
ATV-SSV 400 – 700
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.: 6.930€
ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ:
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.: 8.870€
ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ:
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.: 11.550€
ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ:
ΛΙΑΝΙΚΗ ΜΕ Φ.Π.Α.: 11.770€
ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ:
SCOOTERS 250 – 700